Care & Repair at Nordiska Museet

Event type: Care and repair shop

When: August 24-25

Venue: Nordiska Museet

The Care & Repair Station is an Electrolux initiative aiming to educate around sustainability and how to better care for your clothes. 67% of our clothes are thrown away because of damages caused by a lack of knowledge about how to care for them, resulting in wastage by clothes being thrown out too early.

By creating awareness about the misconception that surround care labels, Electrolux want to reduce this wastage. At the Care & Repair station visitors will be able to refresh and repair their most loved garments and learn how to extend the lifetime of their wardrobe.

—————————————————————

Care and Repair är ett initiativ från Electrolux med målsättningen att utbilda i hur man bäst tar hand om sina kläder. 67% av alla kläder vi köper idag slängs på grund av skador som orsakat av en bristande kunskap om klädvård, resulterande i att vi köper allt mer kläder och slänger i onödan. Genom att uppmärksamma vikten av bra klädvård önskar Electrolux att förändra detta. Tillsammans med Houdini kommer man att erbjuda möjligheten att få sina mest älskade plagg tvättade, torkade och lagade på plats, samtidigt som man lär sig mer om klädvård för bättre kläder och miljö.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners