En hållbar framtid

Ett skolprogram för högstadiet och gymnasiet!

Vi tar emot skolklasser på Kulturhuset 22-25 augusti, 8.45–10.15 samt 10.30–12.00

Bokning
E-post: cassandra.klatzkow@stadsteatern.stockholm.se

Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan jag bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

I skolprogrammet ”En hållbar framtid” får elever inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Eleverna får göra övningar kopplade till hållbarhetsmålen och se en nyproducerad film om klimatförändringar. Filmen är specialframtagen till detta skolprogram. Under programmet blir det tillfällen för diskussioner om på vilket sätt eleverna själva kan bidra till lokala och globala förändringar.

Skolprogrammet ”En hållbar framtid” har utvecklats av Nobelmuseet i samarbete med SWEDESD och Projekt Bifrost. Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitet.

Länkar till för- och/eller efterarbete:
UNDP om de globala målen

UNDP:s tips på skolmaterial

Data Act Lab, en interaktiv kurs om de Globala målen

MyRight, ”Globala målen för alla” är en informationsfilm

WWF Ekologiska fotavtryck

Kalkylator för skolor och elever

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners