Hur ser dagens unga på framtidens utmaningar?

Event type: Seminar

When: August 23

Venue: Kulturhuset Stadsteatern

Energimyndigheten, Inicio, Fortum Värme och ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har under sommaren tillsammans arbetat med frågan ’Hur engagerar man unga i hållbarhet och de globala målen redan idag?’

Det som till en början innebar att lägga en myndighets utredning i händerna på tonåringar blev till ett projekt som skapat förutsättningar att diskutera framtid mellan mängder av personer som sällan möts.

Ett panelsamtal där de inblandade diskuterar projektet, delar insikter och pratar framtid utifrån sina olika perspektiv.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners