Lokalt engagemang för global utveckling

2015 antogs Agenda 2020 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbar utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till år 2030. Kunskap och kännedom om de globala målen är en viktigt förutsättning för att vi ska kunna arbeta på lokal nivå för att skapa skillnad globalt.

Vi serverar fika kl 10.00.

Plats: ABF-huset (Palmesalen), Sveavägen 41, Stockholm
Kom och lyssna på olika röster från den svenska FN-rörelsen om hur de skapar engagemang för en hållbar utveckling.

Seminariet är gratis men föranmälan krävs.

Arrangeras av: Svenska FN-förbundet

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners