Tour of The Energy Game

Följ med på en visning av Spelet om energin – en utställning om miljö och hållbarhet.

I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi. Vad vi äter, hur vi bor, hur vi reser och handlar är några av de områden där stora mängder energi går åt.

I utställningen får du på ett lustfyllt sätt lära dig mer om vad energi är och hur den produceras. Du får också ett historiskt perspektiv på hur dagens energiberoende samhälle vuxit fram på gott och ont, samt möjlighet att ta ställning till och välja hur vi ska använda energi på ett hållbart sätt i framtiden.

Boka på: skolbokning@tekniskamuseet.se  Max 32 deltagare per visning.

…….

Taka a tour of The Energy Game, in which the climate is at stake.

Today´s lifestyles consume a huge amount of energy. What we eat, how we live, travel and shop all demand energy. Where does it come from and how does it affect the environment and climate? The answers to these questions and more can be found in the exhibition.

Fun, interactive exercises will show you what energy is and how it is produced. You can also take a trip through the past to find out how we became such an energy-dependent society, giving you the tools to use energy in a more sustainable way in the future.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners