#UrbanGirlsMovement

Event type: Workshop

When: Tuesday, August 22

Venue: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern

”Planera en stad för flickor – och den kommer att fungera för alla”. Tankesmedjan Global Utmaning startade plattformen och initiativet #UrbanGirlsMovement under våren 2017 som ett sätt att driva på utvecklingen för social hållbarhet i snabbt växande städer med särskilt fokus på unga tjejers uppväxtvillkor. Feministisk stadsutveckling väcker stort intresse, men hur ska det gå till i praktiken? Hur blir staden inkluderande, jämlik och attraktiv för alla? Inom #UrbanGirlsMovement har vi gjort en global kartläggning av organisationer och initiativ som arbetar med att skapa offentliga platser för alla, med särskild hänsyn till ungas och flickors trygghet och rörlighet. Välkommen till en interaktiv workshop för att bidra med idéer om hur din stad eller stadsdel kan bli mer inkluderande och jämställd.

Workshopledare:
Ola Möller, MethodKit

Samtal och presentation av #UrbanGirlsMovement och Flickrum:
Emelie Anneroth, tidigare projektledare på Global Utmaning
Viktoria Walldin, White arkitekter

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.
globalutmaning.se | facebook.com/globalutmaning | twitter.com/globalut

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners