Vad innebär ett modigt ledarskap?

Event type: Seminar

When: August 25, 13.30

Venue: Kulturhuset Stadsteatern

Vad krävs för att Sverige ska uppnå Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation presenterar delegationens nulägesanalys och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Detta följs av ett samtal med samtliga medverkande om vad ett modigt ledarskap för hållbar utveckling innebär i praktiken. Samtalet modereras av Thomas Frostberg.

Läs mer om Agenda 2030-delegationens uppdrag här

Medverkande: Parul Sharma (ordförande regeringens Agenda 2030-delegation samt Councel och Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge)
Azita Shariati (VD, Sodexo Sweden).
Fler medverkande tillkommer eventuellt.
Moderator: Thomas Frostberg, redaktör DN Global Utveckling

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners