Vår framtid – hur ser världen ut år 2030?

Hur ser världen ut år 2030?
Vi står inför enorma utmaningar i världen. Konflikter, klimatförändringar och ökade klyftor som hindrar en hållbar och inkluderande utveckling. De globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015 och ska fungera som ett verktyg för att skapa en rättvis, jämställd och fredlig värld för alla.
Hur tror dagens ungdomar att världen ser ut 2030? Vad har Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling spelat för roll?
Medverkande (kommer att uppdateras): Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom, Philip Botström, förbundsordförande Socialdemokraternas Ungdomsförbund, Joar Forsell, ordförande Liberala Ungdomsförbundet, Henrik Malmrot, förbundsordförande Ung Vänster. Samtalet kommer modereras av Lowe Smith Jonsson, ungdomssekreterare Svenska FN-förbundet.

Seminariet är gratis men föranmälan krävs.

Samtalet arrangeras av Svenska FN-förbundet

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners