Framtidens röster (Fryshuset & Energimyndigheten)

Energimyndigheten och Fryshuset vill skapa förutsättningar för unga att sprida vetskap kring de globala målen och energifrågor.

Vi tror att unga är de som är bäst på att nå andra unga, och vi är övertygade om att morgondagens beslutsfattare behöver tycka och tänka om framtiden redan idag. Därför anställer vi en grupp gymnasieelever, bestående av personer från olika platser i Stockholm för att utforma hur unga ska engageras kring frågor om 2030-målen utifrån fyra framtidsscenarion som tagits fram av Energimyndigheten.

Under The Stockholm Act kommer Fryshuset att vara en plats där vi får ta del av resultatet – och inte minst en plats för unga att uppleva, fundera och diskutera framtid.

”Vi vill lyssna på framtidens röster redan idag och höra hur de tänker om våra framtider Forte, Legato, Espressivo och Vivace när det gäller frågor som hållbarhet, mångfald och jämställdhet för att få input till vår verksamhet” – Åsa Tynell, Energimyndigheten

——————————–

Swedish Energy Agency & Fryshuset will create conditions to share knowledge of the Agenda2030.

We believe that the young population are the best to attract others, and we are convinced that the de leaders of tomorrow  needs to think about the future today. Because of that will we hire a group of gymnasium students from different parts of Stockholm to shape the engagement of the next generation regarding Agenda2030 from the work of Swedish Energy Agency’s report “4 potential future scenarios”.

During this week, Fryshuset will be the centre for a presentation of the results – and of course a place for the younger to experience, think and discuss “future”.

-We want to listen to the voices of tomorrow today regarding how they think about our 4 potential futures Forte, Legato, Espressivo & Vivace when it comes to sustainability, diversity and equality for input to our everyday work, says Åsa Tynell at Swedish Energy Agency.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners