Hur ser dagens unga på framtidens utmaningar?

Date
Wednesday, Aug 23

Time
14:00 - 14:30

Stage
Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern

Booking
No booking required


Energimyndigheten, Inicio, Fortum Värme och ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har under sommaren tillsammans arbetat med frågan ’Hur engagerar man unga i hållbarhet och de globala målen redan idag?’

Det som till en början innebar att lägga en myndighets utredning i händerna på tonåringar blev till ett projekt som skapat förutsättningar att diskutera framtid mellan mängder av personer som sällan möts.

Ett panelsamtal där de inblandade diskuterar projektet, delar insikter och pratar framtid utifrån sina olika perspektiv.

Medverkande:
Lina Kinning, Enegimyndigheten
Anna Webrell, Fortum Värme
Mark Smith, KTH / Inicio
Shureh Ahmed, Fryhuset (Ungdom)
Mattias Andersson, Fryshuset

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners