Transformation Talk 2: Electrolux

Date
Wednesday, Aug 23

Time
15:00 - 16:30

Stage
Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern

Price
Free

Booking
No booking required


Under fyra Transformation Talks på Kulturhuset får du möta företag och organisationer som sitter på viktig kunskap om att kunna förändra och förändras. Vi lever i en värld som alltmer kommer att präglas av globala utmaningar och det blir allt mer angeläget att bidra till att nå FNs Globala mål för hållbar utveckling. Vad är det för insikter som gör att vissa organisationer klarar av att lägg om kursen? Hur skapar man en organisation där hållbarhetsarbetet ger ny mening och oväntad kraft från medarbetarna? Vad ger uthållighet? Vilken kapacitet behöver man bygga? Vilka nya krav ställs på ledarskap och förmåga att navigera? Vilka nya relationer med kunder och omvärld krävs?

Electrolux berättar om sin förändringsresa inom hållbarhet, hur ett ökat fokus på socialt engagemang i allmänhet och matfrågor i synnerhet har givit upphov till spännande samarbeten med gamla partners på nya villkor och med nya mål. Representanter för företaget och Worldchefs, AIESEC and Stockholms Stadsmission beskriver hur nya möjligheter uppstår genom att gemensamt utforska metoder för att tillsammans vara en positiv förändringskraft som stöttar FN:s mål för hållbar utveckling.

Medverkande:

Henrik Sundström, Vice President, Electrolux Group Sustainability Affairs
Malin Ekefalk, Director Social Responsibility på Electrolux
Anne Lunde Dinesen, Stadsmissionen
Zarah Caraan, Aiesec
Peter Rehn, World Chefs

Stockholm Act har bjudit in Linda Nordfors, konstnär och vd för Kultur och Näringsliv, att leda dessa gränsöverskridande samtal där en organisation berättar om sin resa och får den belyst av gäster från konst, vetenskap, politik och näringsliv. Det övergripande syftet med Transformation Talks är att öka vår gemensamma förmåga att hantera de globala utmaningarna och ta modiga steg för att bygga en hållbar värld.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners