New global health threats, Nordic identity and the link between money and power

The Swedish Institute of International Affairs (UI) will participate with three seminars during the Stockholm Act, discussing issues of new threats to global health, the link between power and money as well as the Nordic identity – with regards to the centenary of Finland’s independence.

Makt och pengar – eviga följeslagare?
Östersjöfestivalen, tisdag den 22 augusti kl 17-18

Utrikespolitiska institutet tillsammans med Sveriges Radio bjuder under Berwaldhallens Östersjöfestival in till ett seminarium om makt och pengar i världspolitiken.
I Wagners Ring glimrar och förför Rhenguldet. Det för gudar och enkla människor till både det sämsta och det bästa. Kampen för värden och rätt har mödosamt följt en väg av allt bättre institutioner, från FN-stadgan 1945 och konventionerna om mänskliga rättigheter 1948 till det europeiska projektet efter murens fall 1989. Utvecklingen på senare tid manar dock till oro. Ledare som samlar makt över regering, rättsskipning, affärsliv och media vinner terräng i vår närhet och globalt. Måste vi i framtiden leva i en värld “utan fakta, utan normer, utan ansvar”? Kommer nya former av bestående band mellan politisk makt och pengar? Vad är i så fall motkrafterna i politik, näringsliv, samhälle, media och kultur?
Talare:
Mats Karlsson, Direktör UI
Natali Phalén, Generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM)
Johan Engvall, forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram
Fler talare tillkommer
Moderator: Karsten Thurfjell, producent och redaktör på Sveriges Radios kulturredaktion
Läs mer

Norden, identitet och Europa – ett seminarium med anledning av Finland 100 år. Östersjöfestivalen, torsdag 24 augusti 17-18.
Utrikespolitiska institutet tillsammans med Sveriges Radio bjuder under Berwaldhallens Östersjöfestival in till ett seminarium som uppmärksammar Finlands hundraårsjubileum med en diskussion om Finland, Norden och regionens framtid.
När Finland blev självständigt 1917 var det i en tid efter världskrig och revolution. De nordiska länderna fann sin väg i fred och frihet. Så kom den nordiska modellen. De baltiska staterna blev självständiga på andra sidan Östersjön. Sovjet och Nazi-Tyskland kastade Europa in i nytt krig, beroende och spänning. Ur askan kom ett nytt europeiskt samarbete som 1989 öppnade vägen för det moderna EU. Idag känner vi återigen splittrande krafter i Europa. Var står den nordiska identiteten idag? I Europa? I Östersjöregionen? Hos oss i Sverige? Finlands väg har varit lång. Det är idag ett land som har skäl att fira 100 år med stolthet. Men vi alla har skäl att fråga oss om framtiden och Nordens roll i den.
Talare:
Gunnar Wetterberg, författare och föreläsare. Har tidigare arbetat som diplomat, utredare och chef med fokus på ekonomi och strukturfrågor
Hanna Ojanen, Jean Monnet Professor, Tampere Universitet
Björn Fägersten, Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram
Fler talare tillkommer
Moderator:
Karsten Thurfjell, producent och redaktör på Sveriges Radios kulturredaktion
Läs mer

New threats to global health – and how to confront them. Saturday August 26th 13.00-14.00
The Swedish Institute of International Affairs (UI) programme Global Politics and Security invites you to a seminar addressing new threats to global health.
Pandemics and antibiotic resistance have over the last few years been increasingly perceived as serious threats to global health and thereby also to global security. Ebola, sars and zika are some recent examples that have pointed out society’s vulnerability. While historically pandemics have come and gone, antibiotic resistance is a relatively new problem. These are problems created by humans and they are the most lethal in developing countries where the resources to fight them are often scarce. How serious are these threats and what is being done to battle them? What needs to be done and by whom?

More information about the seminar will be announced shortly. www.ui.se

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners