Tack alla 41 000 besökare som tog del av Stockholm Act!

September 25, 2017

Att kunna beröra så många i en samskapande-process och tillsammans nå över 41 000 individer fysiskt under en vecka måste vi se som en bedrift. Vi är också glada över att så många av våra partners tagit vår löftesinsamling under #MyPromise2030 på stort allvar och avgett löften i linje med Agenda 2030.
TACK till er alla som på olika sätt varit en del av detta, att på mindre än 12 månader skapa ett exempel på vad som kan uppnås genom goda och inspirerande samarbeten!

Här nedan följer de löften som våra partner lämnat in:

Agenda 2030-delegationen
Agenda 2030-delegationen lovar att: i samråd med civilsamhället, unga människor, forskarsamhället, näringslivet, myndigheter, samverkansorgan, landsting, kommuner och fackförbund, stödja och stimulera hela Sveriges genomförande av Agenda 2030; verka för långsiktiga, integrerade, sammanhållna och samstämmiga insatser för hållbar utveckling – inom det offentliga och i samhället i stort; verka för att stärka ungas roll i genomförandet av de Globala målen; verka för ett brett, folkligt och lokalt engagemang för hållbar utveckling; och verka för ett inkluderande, engagerande och modigt ledarskap för Agenda 2030 – och den samhällsomställning som agendan kräver.

Atrium Ljungberg
Vi ska verka för att stärka områdens stadskvaliteter, mötesplatser och identitet. Genom en varsam blandning av innehåll i byggnader och utformning av offentliga ytor ska vi skapa stadsliv, gröna oaser, trygghet och trivsel. Våra platser ska vara resurseffektiva och underlätta hållbara beteenden.

Bagarmossens Folkets Hus
Bagarmossens Folkets Hus ska vara en viktig aktör för ett hållbart lokalsamhälle i Bagarmossen. Vi vill vara en mötesplats för människor, företag och föreningar som brinner för orten. När människor kommer samman kan fantastiska saker hända! Genom kultur vill vi väcka frågor och nya tankar –– så frön som kan leda till förändring. Bagarmossens Folkets Hus har idag ingen tillfredställande hantering av avfall. Under det kommande året lovar vi att ordna en fungerande sophantering så att vi minimerar vårt restavfall.

Cirkus Cirkör och Clowner utan gränser
Vi lovar att arbeta för att förbättra världen med cirkus. Målet är att arbeta för en värld där alla människor är fyllda av skratt, hopp och drömmar.

Bifrost/Nies
Bifrost and NIES pledges to redouble its efforts in the coming years to promote education and empowerment of youth to meet the challenges of environmental change, both globally and locally.
One concrete way in which NIES intends to strengthen its pledge to the young is by guaranteeing that youth perspectives and representation of young people from diverse backgrounds will be integrated strategically into all of the network’s official activities, events and projects between now and 2021. In addition, the network pledges to step up its work with youth organizations, educational institutions and civil society to promote the sustainable development goals during the same period.

Delicato
Vi tror på att just fikats kraft kan föra människor samman. Med detta som utgångspunkt strävar vi efter att skapa fler möten i vardagen mellan nya och etablerade svenskar genom fika.

Energimyndigheten
Vi ska oförtröttligt fortsätta vårt arbete för att uppnå ett hållbart energisystem. Avgörande för det är att samarbeta med nästa generations beslutsfattare.

Electrolux
We promise that 50% of the energy used in our operations will come from renewable sources by 2020.

Fortum Värme
Vi ska vara klimat- och resursneutrala 2030. För att nå det måste vi jobba tillsammans med stockholmarna på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Fryshuset
Fryshuset lovar att skapa möten mellan personer som sällan möts och att skapa förutsättningar för hållbar innovation. Vi kommer att ta vara på ungas tankar och idéer, inkludera dem och ge dem makten att driva och skapa tillsammans med aktörer inom privat och offentlig sektor. Om framtiden ska vara hållbar måste framtiden vara delaktig redan idag.

Global utmaning
Vårt löfte är att verka för en ökad tillit mellan människor, och stå för en faktabaserad samhällsdiskussion som motverkar populism och främlingsfientlighet.

Global Reporting
We will continue to create and develop arenas for knowledge, dialogue and exchange of ideas.

Houdini
We will work to promote a renewed understanding of the relationship between nature and humankind. Strive to base our choices, both as individuals and as a community, on this understanding. Discover the joy of living in harmony with nature: There is no path to harmony with nature. Harmony with nature is the path. Humankind possesses great capacity both to create and to destroy. At this crucial point in time we will take responsibility and commit ourselves to thinking and living in a way that promotes life. Concern for nature implies a concern for greater justice: Our way of life affects in particular the poorest among us, indigenous peoples, and future generations.

Hungerprojektet
The bold 2030 Agenda can be achieved – but not by business as usual. Profound political transformation will be required to truly enable women and men everywhere to build lives of self-reliance and dignity. The Hunger Project therefore promises to scale up our commitment to end hunger and poverty by pioneering sustainable, grassroot, women-centered strategies and advocating for their widespread adoption in countries throughout the world.

Impact Hub
We at Impact Hub Stockholm promise to continue our commitment to connecting, inspiring and enabling social entrepreneurs. We also promise to continue to develop our platform #ExecuteChange to encourage unlikely allies and unanticipated partnerships.

Kompisbyrån
För oss på Kompisbyrån innebär inkludering social gemenskap och rätt att känna tillhörighet. Vi verkar för att bygga relationer baserat på jämlikhet, omtanke och öppenhet. Tillsammans med våra deltagare och partners ska vi skapa ännu fler möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur.

Kultur & Näringsliv
Vi lovar att innan 2017 är slut ska vi ha hitta ett sätt att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i alla våra insatser för våra medlemmar.

Nobelmuseet
Nobelmuseets skolverksamhet lovar att driva och arrangera program som bidrar till att ungdomar inspireras och får kunskap om vad de kan göra för att vi ska lyckas uppfylla de Globala målen.

Nordiska Museet
Nordiska museet ska verka för att sprida kunskap om hållbarhet i ett kulturhistoriskt perspektiv – med stöd av historien och med sikte på framtiden.

Oatly
We promise to help feed a growing global population with healthy plant-based food and drinks without recklessly taxing the planet’s resources in the process.

OH MY!
Jämställdhet är en hjärtefråga för Oh My! och vi arbetar aktivt för att vara arbetsplats där alla har samma förutsättningar att utvecklas. Men det finns många eldsjälar som kämpar för ett mer jämställt samhälle ur ett större perspektiv. Dem vill vi stötta på de sätt vi kan. Vårt löfte är därför att årligen engagera oss i ett pro bono-projekt tillsammans med intiativ och organisationer som arbetar för en jämställd värld.

Refo
Vi ska fortsätta dela med oss av vår kunskap och det material vi har för att hållbarheten ska öka bland personer, organisationer och företag. Tillsammans med en eller flera aktörer ska vi skapa och fortsätta implementera minst ett samprojekt per år. Göra slår alltid snacka!

Sida
Tillsammans med andra ska vi arbeta för att utrota fattigdomen. Ingen ska lämnas utanför.

Stockholm Environment Institute
We promise to provide inspiration and practical tools that help organizations and individuals fulfil their needs and aspirations and make sustainable development a reality. We promise to provide decision makers with the knowledge and analysis to implement the Sustainable Development Goals. We promise to work for a sustainable, prosperous future for all.

Stockholm Resilience Centre
We at Stockholm Resilience Centre (SRC), Stockholm University, promise to continue our long-term endeavor in advancing research for governance and management of social-ecological systems to secure ecosystem services for human wellbeing and resilience for long-term sustainability. We also promise to apply and further develop the scientific advancements of this research within practice, policy, and in academic training.

Stockholm Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med att minska textil- och matsvinn samt att öka kännedomen hos allmänheten runt matsvinn och textiliers hållbarhet. Tillsammans kan vi påverka och förändra. För ett mänskligare samhälle.

UNDP
We promise to support the implementation and communication of the Global Goals, and to build partnerships that unite people in action for a sustainable future!

UN Women
UN Women nationell kommitté Sverige lovar att fortsätta arbeta mot diskriminering av kvinnor och flickor och för en jämställd värld. Vi anser att när Mål 5: Jämställdhet inträffar ökar det chansen till att de resterande målen uppfylls.
Jämställdhet är både ett mål och medel i sig för en hållbar och fredlig utveckling – tillsammans gör vi skillnad.

Utrikespolitiska Institutet
UI vill med forskning och analys motverka ”fake news” och med folkbildning bidra till en informerad samhällsdiskussion om vår tids viktigaste frågor. Med stor ambition och entusiasm vill vi engagera, sprida och öka kännedomen kring de globala målen med en förhoppning om att detta leder till positiva värderingar och attityder för att tillsammans uppfylla de globala målen.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners