Skip to content

Vad menas med att finansiera?

  • by

Finansiering betyder att du lånar ekonomiska medel till olika syften. Några av dessa kan vara studier, privata inköp, eller kapital för driften av ett företag. Kontentan är att lånet är en investering som innefattar både ränta och risk för långivaren. Här nedan finner du några av de vanligaste alternativen.

Privat finansiering

I denna kategori ingår bland annat blancolån, bostadslån eller billån. Tänk även på att CSN-berättigade studier också är en form av finansiering, om du väljer att ansöka om lånedelen.

Företagsfinansiering

För att företag ska kunna gå runt behöver de oftast ett startkapital. Den som agerar finansiär i detta skede kan vara ett bolag eller en person som investerar eller donerar pengar. Detta sker vanligtvis för att tjäna på själva verksamheten.

Finansieringsformer som brukar ingå i denna kategori är:

  • Banklån
  • Riskkapital
  • Offentlig finansiering
  • Crowdfunding

Riskerna beräknas sedan fram med hjälp av olika faktorer, bland annat hur länge verksamheten har varit aktiv. Således kan företagsfinansiering även gälla etablerade bolag som behöver kapital till renoveringar, nysatsningar, eller expandering.

Factoring

Numera kan företag välja att sälja sina fakturor till olika finansbolag eller banker. På detta vis skyddas de mot kreditrisker, framförallt då det är vanligt att motparten kräver betalning inom 90 dagar.

Vid ett tidigare skede förknippades factoring med bolag som hade en dålig kreditvärdighet, men idag är det en vanlig form av företagsfinansiering.

Vad är en finansiär?

Kort förklarat är finansiärer personer, myndigheter eller företag som stöder dig eller din verksamhet ekonomiskt. Finansieringen sker oftast av en bank som sätter en ränta på lånebeloppet, det vill säga kostnaden för att få bruka pengarna i förväg.

Du som låntagare betalar sedan tillbaka summan under en specifik tidsram. Det kan röra sig allt från några månader till flera år.

Risker med att finansiera

Alla som lånar ut ekonomiska medel använder sig av olika verktyg för att minska risken. En vanlig sådan är påminnelseavgiften, medan andra kan röra sig om inkassokrav eller skulder som förflyttas till Kronofogden.

Även ränteavgifterna ses som en minimering av risk då det är extra tillskott som betalas in varje månad. Om ekonomin hos låntagaren är dålig kan denna vara betydligt högre än vanligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *